Odpłatość za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Dworek Pod Kasztanami wnoszą w kolejności:

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Dworek Pod Kasztanami wnoszą w kolejności:

  • osoba umieszczana w DPS, w wysokości określonej umową ( może być wyższa niż 70% dochodu pensjonariusza )
  • lub bliscy, krewni osoby umieszczanej w wysokości określonej umowy
  • lub gminy po podjęciu decyzji o ewentualnym współfinansowaniu pobytu osoby umieszczanej zgodnie z art. 65pkt 2. ustawy o pomocy społecznej, w wysokości określonej umową.